Barbecue S2D

Verzekering

Wie is verzekerd?

Elke persoon die het lidgeld van Scouts & Gidsen Vlaanderen betaalde voor  het werkjaar en op de ledenlijst van zijn/haar groep staat, is verzekerd. De minimumleeftijd: 6 jaar (kapoenen) worden voor 1 januari van het lopende werkjaar of in het 1e leerjaar zitten. Foeriers en medewerkers die voor een specifieke periode verzekeringsgeld betaalden.

Wanneer ben je verzekerd?

Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid of in opdracht van de leiding. Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst (normale reisroute). Zowel bij een verblijf in België; als in het buitenland.

Wat is verzekerd?

Lichamelijke letsels

Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens en op weg van en naar een VVKSM-activiteit in binnen- of buitenland. Dit omvat de medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en blijvende invaliditeit.

Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en rechtsbijstand:

  • van Scouts & Gidsen tegenover derden
  • van Scouts & Gidsen en leiding tegenover derden
  • van Scouts & Gidsen en leden tegenover derden
  • van leden tegenover andere leden

VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens een tocht, op weg van  en naar het lokaal (normale reisroute), bij het gebruik van boten (tot een maximum lengte van 20 m), fietsen, karren.

Schade aan lokalen en groepsmateriaal:

Lokalen (zowel in eigendom als in huur) en groepsmateriaal (ook bij transporten en verplaatsing), voor onderstaande risico’s brand (dit omvat o.m. brand, bliksem, ontploffingen, elektriciteitsschade, arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en roetschade,...) storm –en hagelschade (eveneens voor de opgestelde tenten), waterschade, glasverzekering, schage  t.g.v. diefstal na inbraak (vanaf  € 2.478,93)

Rechtsbijstand

Waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging  (advocaat), enkel indien reeds een verzekeringsdossier werd geopend.

Meer  info kan u altijd vinden op de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen ()

(Deze gegevens zijn enkel informatief. De bindende voorwaarden kan u vinden in de brochure van Scouts & Gidsen Vlaanderen:    )

 

Onze scouts. Waar?

Onze scouts. Waar?

Vroonstallestraat, 8
9032 Wondelgem

Onze scouts. Waar?

Contacteer ons

Via ons contactformulier

Laatste nieuws